Skatt og avgift 1

Skatt og avgift

Vi bistår klienter på de fleste områder innenfor skatte- og avgiftsrett.

Dette omfatter blant annet:

 • Løpende skatte- og avgiftsrådgivning for selskaper/ næringsdrivende, privatpersoner og kommuner
 • Valg av modell ved restrukturering, fusjon, fisjon og oppkjøp av foretak
 • Internasjonal skatterett
 • Nasjonal og internasjonal merverdiavgift/ VAT
 • Særskilte skatteregler for rederier
 • Generasjonsskifte
 • Særavgifter
 • Skattespørsmål knyttet til incentivordninger for ansatte
 • Utforming og oppfølging av klager over ligningsavgjørelser og prosedyre for domstolene
 • Bistand ved bokettersyn
 • Skatterettslig due diligence
 • Second opinions og kvalitetssikring
 • Grenseområdet mellom skatt og regnskap
 • Eiendomsskatt

Andre personer som arbeider på dette kompetanseområdet