Sjø- og transportrett 2

Sjø- og transportrett

Sjø- og transportrett har vært et sentralt virksomhetsområde for firmaet siden stiftelsen i 1984.

Sjørettsavdelingen har over lang tid opparbeidet grundig kjennskap til feltets juridiske, tekniske og økonomiske sider. Næringen er internasjonal, og vi er vant med å levere tjenester «round the clock» når det gjelder. Våre advokater har lang erfaring med alle sider av den maritime næringen og bistår en rekke ledende aktører i bransjen, herunder verft, rederier, designere og assurandører. Avdelingen besitter en særlig kompetanse innenfor rederibeskatning, restrukturerering og transaksjoner i samarbeid med vår skatteavdeling.

Vi er opptatt av å bidra til smidige prosesser og skape en merverdi for våre klienter. Vi båstår jevnlig med:

  • Kjøp og salg av skip
  • Byggekontrakter
  • Certepartier
  • Designavtaler
  • Havarier
  • Arrest
  • Finansiering
  • Regulatoriske forhold
  • Tvisteløsning
  • Rederibeskatning