Selskapsrett og transaksjoner M&A 1

Selskapsrett og transaksjoner M&A

Vi bistår klienter i alle selskapsrettslige forhold. Vi har omfattende erfaring innen ulike transaksjoner for de fleste næringsområder.

Vi bistår blant annet ved:

 • Restrukturering og omorganisering
 • Kjøp og salg av selskaper/ virksomhet
 • Forhandlinger
 • Valg av transaksjonsmodell
 • Due dilligence
 • Utforming av kontrakter
 • Aksjonæravtaler
 • Stiftelse og oppløsning av selskap
 • Kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, utdeling av utbytte og konsernbidrag
 • Fusjoner, fisjoner og omdannelse
 • Styrets ansvar og plikter
 • Finansiering
 • Eierkonflikter

Flere av advokatene har også mangeårig erfaring fra styreledelse og styrearbeid.

Andre personer som arbeider på dette kompetanseområdet