Tvisteløsning 3

Tvisteløsning

Tvister mellom aktører i næringslivet kan oppstå i en rekke ulike former. For et godt resultat er det avgjørende med spisset, kommersielt innrettet bistand på alle stadier i prosessen.

Våre advokater har omfattende erfaring med alle former for tvisteløsning på en rekke ulike rettsområder. Tvisteløsning omfatter ikke bare prosesser for domstolene, men vel så ofte forhandlinger, både med og uten ekstern bistand. Vår erfaring er at kostbare og tidkrevende rettsprosesser ofte kan unngås om en så tidlig som mulig får utredet partenes posisjoner og utforsket mulige løsninger. Om det ikke er mulig å komme i mål med en forhandlet løsning bistår vi i saker både for alminnelige domstoler, i voldgift eller med andre former for alternativ tvisteløsning. Våre advokater har erfaring med prosedyreoppdrag innenfor et bredt spekter av tvister, blant annet:

  • Kontrakts- og erstatningsrettslige tvister, inkludert mangler ved leveranse av varer og tjenester, kontraktsbrudd og ugyldige avtaler.
  • Transport- og sjørettslige tvister, blant annet i forbindelse med lasteskader, havarier og certepartier.
  • Tvister innenfor arbeidsrett, herunder oppsigelser, avskjed og arbeidsmiljøsaker.
  • Tvister knyttet til fast eiendom, blant annet eiendomstransaksjoner, leieforhold og naborett.
  • Selskapsrettslige tvister, inkludert aksjonærkonflikter og styreansvar.
  • Tvister innenfor offentlige anskaffelser og konkurranserett, herunder klager og sanksjoner.
  • Tvister knyttet til immaterielle rettigheter, som patenter, varemerker og opphavsrett.

Andre personer som arbeider på dette kompetanseområdet