Prosedyre, forhandling og tvisteløsning 1

Prosedyre, forhandling og tvisteløsning

Vi bistår våre klienter gjennom prosedyre, forhandlinger og tvisteløsning på alle våre fagfelt.

Firmaet har lang og omfattende erfaring fra forhandlingsprosesser i næringslivet, voldgiftssaker, utenrettslig mekling og sakførsel for de ordinære domstoler.