Offentlige anskaffelser 2

Offentlige anskaffelser

Rasmussen & Broch har anskaffelsesrettslig spisskompetanse på høyeste nivå, og advokatene i Rasmussen & Broch har lang erfaring med rådgiving til både oppdragsgivere og tilbydere i mange forskjellige bransjer. Erfaring fra begge sider av bordet er helt sentralt for å levere gode tjenester.

For oppdragsgivere bistår vi blant annet med:

 • Utarbeidelse av anskaffelsesstrategi og konkurransegrunnlag
 • Bistand under evalueringsprosessen
 • Vurdering av om tilbud/leverandører skal avvises
 • Ferdigstilling av konkurransen gjennom tildelingsbrev og eventuell vurdering av om konkurransen skal avlyses
 • Innsyn-, klage- og tvistehåndtering overfor tilbydere
 • Oppfølging i kontraktgjennomføringen
 • Kurs og opplæring

For leverandører/tilbydere bistår vi blant annet med:

 • Gjennomgang av konkurransegrunnlag og utforming av spørsmål til oppdragsgiver
 • Kvalitetssikring av tilbud
 • Forhandlinger
 • Klageprosesser overfor oppdragsgiver, klageorganer og domstoler
 • Kurs og opplæring om blant annet tilbudsstrategi

Andre personer som arbeider på dette kompetanseområdet