Offentlig forvaltning 2

Offentlig forvaltning

Rasmussen & Broch har omfattende erfaring med rådgiving til offentlig forvaltning og virksomhet, og våre advokater har erfaring som forvaltningsjurister i skatteetat, konkurransemyndigheter og kommunal forvaltning. I dag arbeider våre advokater som rådgivere og advokater for ulike kommuner og fylkeskommuner etc. dels basert på særlige rammeavtaler. 

Advokaten våre gir juridiske og strategiske råd til offentlig forvaltning i blant annet følgende sakstyper: 

  • Habilitetsspørsmål
  • Fullmaktspørsmål i kommuner og fylkeskommuner
  • De rettslige rammene for drift av IKSer og andre kommunale virksomheter organisert som egne rettssubjekter
  • Innsynsspørsmål
  • Adgangen til å stille vilkår for begunstigende vedtak
  • Håndtering av forholdet til regelverket om offentlig støtte og offentlige anskaffelser
  • Håndtering av varslingssaker i offentlig forvaltning
  • Personvernspørsmål
  • Tvistesaker