Offentlig forvaltning 1

Offentlig forvaltning

Vårt firma bistår både det offentlige og private i alle rettsforhold som berører offentlig forvaltning og offentlig virksomhet.

Vi bistår mange norske kommuner i forbindelse med kommunalrettslige og forvaltningsrettslige anliggender, herunder offentlige anskaffelser, ekspropriasjon, rettslig skjønn og problemstillinger knyttet til eiendomsskatt.