Maritim virksomhet 1

Maritim virksomhet

Vårt firma bistår både det private næringsliv og det offentlige og har en betydelig kompetanse blant annet innen;

  • Kjøp og salg av skip
  • Kontrahering
  • Skipsfinansiering
  • Befraktning
  • Arrest og tvangssalg
  • Konvensjonell shipping
  • Offshore

Kontaktpersoner