Kontraktsrett 1

Kontraktsrett

Vårt firma bistår sine klienter ved kontraktsforhandlinger, avtaleinngåelse, utferdigelse av kontrakter og eventuell avvikling av avtaleforhold i forbindelse med alle våre kompetanseområder.

Videre har vi særlig kompetanse knyttet til avtaleverk i forbindelse med entrepriseforhold, både landbaserte kontrakter og offshoreavtaler.