Konkurranserett 1

Konkurranserett

Konkurranse- og markedsføringslovgivningen danner rammeverket for forholdet mellom næringsdrivende, mellom næringsdrivende og myndighetene, samt mellom næringsdrivende og forbrukeren.

Vårt firma besitter den nødvendige kompetansen for å bistå våre klienter blant annet ved;

  • Vurdering av spørsmål knyttet til illojal eller konkurransestridig adferd fra kontraktsparter og konkurrenter
  • Konkurranserettslig vurdering og bistand ved fusjoner, oppkjøp og fellesforetak/prosjekter, samt melding til Konkurransetilsynet
  • Rådgivning til offentlige organer og private næringsdrivende ved spørsmål vedrørende statsstøtte og offentlige anskaffelser