Konkurranserett og EØS-rett 1

Konkurranserett og EØS-rett

Konkurranseloven og EØS-retten inneholder blant annet forbud mot konkurransebegrensende avtaler og misbruk av markedsmakt. Regelverket håndheves strengt av nasjonale og internasjonale konkurransemyndigheter og stiller store krav til spesialistkompetanse.

Rasmussen & Broch har omfattende konkurranserettslig kompetanse, og våre advokater har erfaring fra blant annet konkurransemyndighetene i både Norge og Brussel. Virksomheter kommer til oss for å forsikre seg om at deres virksomhet drives innenfor konkurransereglenes rammer. I tillegg kan både private og offentlige virksomheter ha spørsmål til regelverket om offentlige støtte i EØS-avtalen. I større saker kan det være nødvendig å samarbeide med økonomer med særlig kompetansen på fagområde konkurranseøkonomi.

Konkurranserettsadvokatene gir juridiske og strategiske råd i blant annet følgende typer saker: 

  • Konkurranserettslig vurdering av oppkjøp, fusjoner og andre foretakssammenslutninger.
  • Utforming og kvalitetssikring av distribusjonsavtaler, lisensavtaler og ulike former for samarbeidsavtaler.
  • Bistand ved mulige ulovlig samarbeid som prissamarbeid og anbudssamarbeid, derunder håndtering av forholdet til konkurransemyndighetene.
  • Vurdering av tiltak som kan utgjøre ulovlig misbruk av dominerende stilling. Rådgivning for at dominerende foretak skal tilpasse seg konkurransereglene på best mulig måte. Bistand i forbindelse med klager til konkurransemyndighetene.
  • Utarbeidelse av interne retningslinjer og compliance-rutiner for å blant annet minimere risikoen å bryte konkurransereglene.
  • Adgangen til å gi offentlig støtte til markedsaktører uten å komme konflikt med regelverket  om offentlig støtte.