Klima og bærekraft 2

Klima og bærekraft

Miljø- og avfallsregelverket er etter hvert et omfattende rettsområde som i stor grad bygger på direktiver fra EU, og de rettslige kravene og utfordringene vokser stadig for både offentlig og privat virksomhet. Vi bistår med å kartlegge rettslige rammer og finne gode løsninger.

Vi kan blant annet bistå med:

  • innsikt i og forståelse for miljøregelverket, avfallsregelverket, miljøinformasjonsloven og åpenhetsloven
  • hvordan å unngå brudd på markedsføringsloven
  • vurdere grensen mellom produkt og avfall
  • transaksjoner i avfallsbransjen
  • anskaffelsesreglene og miljøkrav for tilbyder og etterspørrer