IT-rett og teknologi 2

IT-rett og teknologi

Programvare og teknologi innebærer særegne utfordringer, viktigheten av gode avtaler og juridiske løsninger er ofte forreteningskritisk.

Teknologiavtaler – utviklings eller overdragelsesavtaler – skal utformes klart og tydelig med fokus på det som er sentralt i avtaleforholdet. Når ytelsen både ytelse og risikoregulering er klart beskrevet, blir leveransen bedre og konfliktene færre.

Vi er opptatt av å forstå både jussen, bransjen og teknologien slik at selskapene som utvikler og bruker teknologien får en merverdier.

Korrekt håndtering av personopplysninger vil ofte være en integrert del av teknologiavtaler og teknologiytelser. Rasmussen&Broch bistår regelmessig om håndtering ulike personvernspørsmål så vel som utforming av databehandleravtaler etc.

Vi kan bistå med blant annet

  • kjøp og salg av programvarelisenser og tjenester
  • programvareutvikling og tilpassing
  • Effektive utviklingsprosjekter og prosjektstyring
  • SaaS (software as a service)
  • Avtaler om konsulenttjenester
  • tjenesteutsetting (outsourcing)
  • Anskaffelsesprosesser
  • Databehandleravtaler»