Insolvens og restrukturering 1

Insolvens og restrukturering

Vi bistår långivere, låntakere, selskapsledelsen og enkeltkreditorer i forhandlinger om restrukturering av virksomheten, gjeldssanering og konkurs.

Vi gir råd på alle trinn av restruktureringen, fra de innledende faser av omstillingen, til forhandlinger og avtaleutforming ved de konkrete deler av prosessen.

Vi har utført en rekke oppdrag som leder av gjeldsnemnder og som bostyrer. Advokat Gunnar A. Haahjem og advokat Anne Cathrine E. Berg, tildeles jevnlig oppdrag som bostyrere ved tingrettene i Bergensområdet.