Insolvens og restrukturering 2

Insolvens, restrukturering og konkurs

Vi bistår långivere, låntakere, selskapsledelsen og enkeltkreditorer i forhandlinger om restrukturering av virksomheten, gjeldssanering og konkurs.

Våre konkursadvokater gir juridiske og strategiske råd i blant annet følgende typer saker: 

  • Vurdering av om en virksomhet med økonomiske utfordringer kan og bør restruktureres etter Restruktureringsloven. Generelt gir Restruktureringsloven gode verktøy, som kan hjelpe en bedrift til å komme økonomisk på fote igjen – ofte ved en reduksjon av gjelden i forening med innskudd av ny egenkapital. Første skritt er å gjennomføre en analyse av selskapets økonomiske status og hvordan denne kan forbedres gjennom verktøyene i loven.
  • Vi gir råd om alle ledd i prosessen og kan bistå i forhandlinger med banker, kreditorer, kontraktsmotparter og offentlige myndigheter.
  • Dersom det ikke er hensiktsmessig å redde den eksisterende virksomhet gjennom rekonstruksjon, kan vi gi råd og bistå i forbindelse med begjæring om oppbud, bistå den tidligere ledelsen under konkursbehandlingen, og eventuelt bistå ved kjøp av eiendeler fra boet.

Våre konkursadvokater tildeles jevnlig oppdrag som bostyrere ved Hordaland tingrett og har løpende til behandling en rekke konkursboer, hvorav vi opp gjennom årene har behandlet flere av de største konkursene på Vestlandet. Videre har vi oppdrag som rekonstruktør etter Rekonstruksjonsloven.

Andre personer som arbeider på dette kompetanseområdet