Fiskeri 3

Fiskeri

Fiskeri og havbruk er sentrale virksomhetsområder hos oss. Vi bistår med rådgivning innenfor de ulike juridiske fagområder knyttet til fiskeri og havbruk, herunder kjøp og salg, nybygg, offentlige tillatelser og konsesjoner, finansiering, sjøforsikring og tvisteløsning. God bransjeforståelse er en viktig faktor og vi vektlegger en inngående forståelse av klientens virksomhet.

Andre personer som arbeider på dette kompetanseområdet