Fast eiendom og entreprise 2

Fast eiendom og entreprise

Rasmussen & Broch har bred og mangeårig kompetanse innenfor området Fast eiendom.

Herunder har firmaet erfaring med eiendomsutvikling, eiendomstransaksjoner, foruten mer generelle problemstillinger knyttet til fast eiendom. Vi bistår både private og næringsdrivende klienter og yter rådgivning på alle trinn av prosessen, blant annet ved:

 • Kontraktsregulering/utforming og oppgjør ved kjøp, salg og oppføring av fast eiendom.
 • Problemstillinger knyttet til mangler og forsinkelser.
 • Leieforhold og franchise.
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Deling og sammenslåing
 • Etablering og oppløsning av sameier
 • Tomtefeste
 • Naboforhold
 • Bruks- og løsningsretter
 • Hevd
 • Odel
 • Forholdet til offentlig forvaltning

Andre personer som arbeider på dette kompetanseområdet