Arv- og generasjonsskifte 1

Arv- og generasjonsskifte

Rasmussen og Broch gir råd i tilknytning til arv og skifte, herunder utformer testamenter. 

Flere av våre advokater har lang erfaring innen både privat og offentlig skifte av dødsbo.

Vi bistår med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter i familiebedrifter, herunder ivaretar de skattemessige og selskapsrettslige sider ved dette.

Andre personer som arbeider på dette kompetanseområdet