Arv og skifte 1

Arv og skifte

Vi gir råd innen arv og skifte, herunder utforming av testamenter. 

Flere av våre advokater har lang erfaring innen både privat og offentlig skifte av dødsbo. Vi bistår og med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter i familiebedrifter, herunder de skatte- og avgiftsmessige sider ved dette.