Arbeidsrett 1

Arbeidsrett

Vi har betydelig kompetanse innen arbeidsretten og yter bistand til både arbeidsgivere og arbeidstakere i forhold til;

  • Utarbeidelse av alle typer arbeidsavtaler
  • Stillingsvern
  • Utarbeidelse av arbeidsreglement
  • Incentiv og bonusordninger
  • Opphør av arbeidsforhold
  • Omstilling og nedbemanning
  • Kontrolltiltak og HMS
  • Pensjoner
  • Spørsmål vedrørende likebehandling og diskriminering
  • Virksomhetsoverdragelse