Arbeidsliv 2

Arbeidsliv

Alle virksomheter med ansatte vil møte på arbeidsrettslige problemstillinger. Arbeidsretten omfatter et sammensatt regelverk som blant annet regulerer inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, arbeidsmiljø, virksomhetsoverdragelser, innleie og konkurransebegrensninger.

Våre advokater fokuserer på å finne kommersielt fornuftige løsninger som ivaretar bedriftens omdømme og unngår tid- og kostnadskrevende prosesser. Vi bistår offentlige og private arbeidsgivere med et bredt spekter av problemstillinger, blant annet:  

  • Personalsaker
  • Tvisteløsning for domstolene
  • Innleie av arbeidskraft
  • Incentivprogrammer
  • Konkurransebegrensninger
  • Transaksjoner
  • Permittering og nedbemanning
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler
  • Varsling

Andre personer som arbeider på dette kompetanseområdet