BRADBENKEN 1

Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA har lokaler i Bradbenken 1.

Bradbenken er et gate- og kaiområde på østsiden av Vågen, mellom Festningskaien og Bryggen i Bergen. Navnet skriver seg imidlertid fra et kjølhalingsverft (bradbenk) som ble grunnlagt i 1602, og som lå der til 1878.

Bradbenken 1 ble reist i 1958 som administrasjonsbygning for Det Bergenske Dampskibsselskab AS. I dag rommer bygget bl.a. Friele Gruppen, Mowinckels Rederi, Wilson, Argentum, Nokas og Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA.