Tormod Torvanger disputerte 20. MARS 2020.

Fredag 20. mars 2020 forsvarte advokat Tormod Torvanger ved vårt kontor sin avhandling «Access to the Norwegian tonnage tax system» for graden philosophiae doctor (PhD).

Avhandlingens hovedtema er hvilke type fartøyer og fartøysaktiviteter som tillates innenfor den norske rederibeskatningsordningen. Bedømmelseskomiteen består av professor Ton Stevens, Tilburg University, professor Isabelle Richelle, University of Liege og professor Rune Sæbø, Universitetet i Bergen. I sin skriftlige evaluering av avhandlingen uttaler komiteen at «[t]he author delivers a thoroughly analyzed, well elaborated thesis on a highly relevant topic. The thesis is well written and easy to read. His comparative perspective adds significant value to the thesis.” Avhandlingsarbeidet er veiledet av professor Frederik Zimmer.