Tormod Torvanger bidrar med kommentarer til skattelovens rederibeskatningskapittel i Karnov Lovkommentar

Vi er glade over å kunne meddele at advokat Tormod Torvanger ved vårt kontor nå har publisert sine kommentarer til skattelovens rederibeskatningskapittel i Karnov Lovkommentarer.  

Foruten Torvanger, er skattekapittelet forfattet av et team av skattejurister som omfatter førsteamanuensis Eivind Furuseth og advokatene Harald Hauge, Are Zachariassen, Bettina Banoun, Andreas Bullen, Christina Dickens, Ståle R. Kristiansen og Jarle Schelander, og kapittelet tegner til å bli et svært sentralt verktøy på skatterettens område.

Skattelovens rederibeskatningskapittel 1