Advokat Øyvind Grøneng har trådt inn i partnerskapet

Vi har gleden av å meddele at advokat Øyvind Grøneng har trådt inn i partnerskapet i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA.

Advokat Grøneng har ti års erfaring som advokat med spesialisering innenfor maritim virksomhet, sjørett og forsikringsrett. Han har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosederer saker både for de alminnelige domstolene og i voldgift.

Grøneng har de siste årene blant annet bistått i flere store havarier og skipsbyggingsprosjekter. Han holder jevnlig foredrag for klienter og relevante bransjeorganisasjoner om sjø- og forsikringsrettslige temaer.