Advokat Lars Kokkin Christiansen har trådt inn i partnerskapet

Vi har gleden av å meddele at advokat Lars Kokkin Christiansen har trådt inn i partnerskapet i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA.

Advokat Christiansen har femten års erfaring fra advokatvirksomhet og konkurransemyndigheter. Han er spesialisert på fagområdene EØS-, konkurranse- og anskaffelsesrett, men har lang erfaring på en rekke andre fagområder som immaterialrett, ytringsfrihet, forvaltningsrett og alminnelig tvisteløsning.

De siste årene har Christiansen også hatt oppdrag som juridisk og strategisk rådgiver i flere betydelige anskaffelsesprosjekter i regi av offentlige oppdragsgivere. Videre kan det nevnes at Christiansen har holdt en rekke kurs og seminarer for både offentlige og private virksomheter, primært med konkurranse- og anskaffelsesrettslige tema.  Christiansen er veileder og sensor ved mastergradsstudiet på juridiske fakultet i Bergen.