tormod torvanger

Tormod Torvanger

Partner – Advokat, PhD

Telefon

+47 55 55 92 00 / +47 902 12 508

E-post

tt@rblaw.no

Tormod Torvanger arbeider hovedsakelig med skatterettslige spørsmål, dels som skattepartner i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA og dels som førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Som advokat bistår han innehavere og eiere av næringsvirksomheter, samt interesseorganisasjoner og offentlige organisasjoner, med rådgivning og tvistesaker knyttet til skatterettslige spørsmål. Herunder prosederer han saker for domstolene.

Torvanger har bakgrunn fra Sentralskattekontoret for storbedrifter, et Tier 1 advokatfirma og som foreleser og kursansvarlig i skatte- og selskapsrettslige fag ved NHH. Hans PhD-grad er bygget på avhandlingen «Access to the Norwegian tonnage tax system» (Gyldendal 2020), som analyserer den norske rederibeskatningsordningens fartøysrelaterte kvalifikasjonskriterier i en internasjonal kontekst. Han er også medforfatter til Universitetsforlagets og Karnovs respektive skattelovkommentarer.

Torvanger er tilknyttet Skatterettslig forskningsforum ved Universitetet i Oslo og Forskergruppe skatt og avgift ved Universitetet i Bergen. Han er også sensor ved sistnevnte institusjon.

Torvanger er medlem av Klagenemnda for petroleumsskatt.

Hovedfelt