tormod torvanger

Tormod Torvanger

Partner – Advokat, PhD

Telefon

+47 55 55 92 00 / +47 902 12 508

E-post

tt@rblaw.no

Tormod Torvanger arbeider hovedsakelig med skatterettslige spørsmål, dels som skattepartner i advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA og dels som førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Torvanger har bakgrunn fra Sentralskattekontoret for storbedrifter, et Tier 1 advokatfirma og som foreleser og kursansvarlig i skatte- og selskapsrettslige fag ved NHH. Hans PhD-grad er bygget på avhandlingen «Access to the Norwegian tonnage tax system» (Gyldendal 2020), som analyserer den norske rederibeskatningsordningens fartøysrelaterte kvalifikasjonskriterier i en internasjonal kontekst.

Torvanger er tilknyttet Skatterettslig forskningsforum ved Universitetet i Oslo, Forskergruppe skatt og avgift ved Universitetet i Bergen, og han er medlem av Skatteklagenemnda.

Hovedfelt