Svend A. Lerring

Svend A. Lerring

Partner – Advokat

Telefon

+47 55 55 92 00 / +47 920 11 363

E-post

sal@rblaw.no

Advokat Lerring bistår rederier, verksteder, skipsmeglere og andre typer av maritime virksomheter med rådgivning og tvisteløsning. Arbeidsfeltet omfatter særlig kontraktsutforming og forhandlinger knyttet til finansiering, langsiktige befraktningsavtaler, rederisamarbeid, kjøp og salg av skip, kontrahering, restrukturering m.v.

Prosedyreoppdragene består både i voldgiftssaker og ordinære tvister  innenfor det maritime feltet. En betydelig del av tvistene har omhandlet kontraksrettslige forhold i forbindelse med skipsbygging, skipsreparasjon, skipsdesign, kjøp og salg av skip og rederisamarbeid.

Hovedfelt