Lars Kokkin Christiansen

Lars Kokkin Christiansen

Partner – Advokat

Telefon

+47 55 55 92 00 / +47 915 99 178

E-post

lkc@rblaw.no

Lars Kokkin Christiansen har femten års erfaring fra advokatvirksomhet og konkurransemyndigheter. Han er spesialisert på fagområdene EØS-, konkurranse- og anskaffelsesrett, men har også betydelig erfaring på en rekke andre fagområder som immaterialrett, ytringsfrihet, forvaltningsrett og alminnelig tvisteløsning. Han har blant annet vært med å føre  saker for Den europeiske menneskerettighetsdomstol. De siste årene har Christiansen også hatt oppdrag som juridisk og strategisk rådgiver i flere betydelige anskaffelsesprosjekter i regi av offentlige oppdragsgivere. Videre kan det nevnes at Christiansen har holdt en rekke kurs og seminarer for både offentlige og private virksomheter, primært med konkurranse- og anskaffelsesrettslige tema.  Christiansen er veileder og sensor ved mastergradsstudiet på juridiske fakultet i Bergen.

Hovedfelt