Knut-Terje Winther-Sørensen 4

Knut-Terje Winther-Sørensen

Partner – Advokat

Telefon

+47 55 55 92 00 / +47 991 14 454

E-post

ktws@rblaw.no

Knut-Terje Winther-Sørensen arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvister knyttet til:

  • Skatte- og avgiftsrett.
  • Selskapsrett.
  • Arv- og familierett.
  • Generell forretningsjus.

Av områder hvor Winther-Sørensen har betydelig erfaring kan nevnes:

  • Bistand i tilknytning til dialog og tvister med offentlig myndighet.
  • Generasjonsskifter, arveplanlegging og bistand med arve- og skifteoppgjør.
  • Etablering av selskapsstrukturer og restruktureringer, herunder samarbeid med revisorer og regnskapsførere.
  • Sammenhengen mellom juss og økonomi.

Hovedfelt