Ingse Narvestad Fatnes 1

Ingse Narvestad Fatnes

Advokat

Telefon

+47 55 55 92 00 / +47 944 99 744

E-post

inf@rblaw.no

Ingse har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2014, hvorav ett semester er tatt ved Renmin University of China i Beijing. Hun har vært ansatt som advokatfullmektig og advokat i Rasmussen & Broch fra 2015. I perioden 2019-2022 var hun dommerfullmektig ved Bergen og Hordaland tingrett. Hun har også vært arbeidsgruppeleder og vitenskapelig assistent ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Hun jobber hovedsakelig med insolvensrett, arv og skifte, generell selskapsrett, tvistesaker og har en særlig interesse for immaterielle rettigheter og vern av bedriftshemmeligheter.