blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg

Ingse Narvestad Fatnes

Advokat – permisjon

Telefon

+47 55 55 92 00 / +47 944 99 744

E-post

inf@rblaw.no

Ingse Narvestad Fatnes er i permisjon frem til høsten 2022.

Fatnes har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvorav ett semester er tatt ved Renmin University of China. Tittelen på masteroppgaven var «Kan Høyesterett ta feil? Og hvordan skal en rettsanvender forholde seg til dette?». I tillegg har hun tatt spesialemnene Grunnleggende selskapsrett og Grunnleggende arbeidsrett ved Universitetet i Bergen.