Anne Cathrine Ellingsen Berg 4

Anne Cathrine Ellingsen Berg

Partner – Advokat

Telefon

+47 55 55 92 00 / +47 477 16 707

E-post

acb@rblaw.no

Anne Cathrine Ellingsen Berg har mer enn 20 års erfaring med rådgivning og tvister knyttet til skatt, avgift, selskapsrett, restruktureringer og generasjonsskifter. Hun jobber også med generelle forretningsjuridiske saker. Videre bistår hun kommuner med offentligrettslige problemstillinger og offentlige anskaffelser.

Hun har jevnlig oppdrag som bostyrer i konkursbo, dødsbo- og felleseieskifter ved Bergen tingrett. Berg er medlem av Klagenemnda for petroleumsskatt.

Hovedfelt