Tormod Torvanger

Partner - Advokat, PhD

Telefon: +47 55 55 92 00
Mobil: +47 902 125 08
E-post: tt@rblaw.no

Tormod Torvanger arbeider i hovedsak med skatterettslige spørsmål. Han har bakgrunn fra Sentralskattekontoret for storbedrifter, fra annen advokatvirksomhet og fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Torvanger er også tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH, hvor han har ansvar for de skatte- og selskapsrettslige kursene på master- og bachelornivå. I tilknytning til sin stilling ved NHH har han avlagt PhD-graden med en avhandling om den norske rederibeskatningsordningen med tittelen «Access to the Norwegian tonnage tax system». https://www.gyldendal.no/faglitteratur/jus/juridiske-fag/access-to-the-norwegian-tonnage-tax-system/p-825893-no/  Avhandlingen har hovedfokus på hvilke typer fartøyer og fartøysaktiviteter som kan aksepteres innenfor særskatteregimet.

I sitt virke som skatteadvokat, sist som partner i Rasmussen & Broch DA, har Torvanger i stor grad arbeidet med spørsmål knyttet til organisering og reorganisering av næringsaktiviteter og med tvistesaker på skatteområdet, herunder med saker for domstolene. Både ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og som skatteadvokat har han arbeidet med den norske rederibeskatningsordningen.

Torvanger er tilknyttet Skatterettslig forskningsforum ved Universitetet i Oslo, Forskergruppe for skatt og avgift ved Universitetet i Bergen og han er medlem av International Fiscal Association (IFA).

Hovedfelt