Øystein Iden Knag

Partner - Advokat

Telefon: +47 55 55 92 00
Mobil: +47 950 51 108
E-post: oik@rblaw.no

Mastergrad i rettsvitenskap i 2007 med spesialfag i selskapsrett. Skrev studentavhandling om emnet «Kravet om forsvarlig egenkapital i aksje- og allmennaksjelovens § 3-4.» Advokatfullmektig i Rasmussen & Broch ANS fra 2008 og advokat fra 2010.

Hos Rasmussen & Broch arbeider Knag hovedsakelig med spørsmål knyttet til selskapsrett, arbeidsrett, insolvens og restrukturering, fast eiendom og prosedyre.

Hovedfelt