Nora Kittelsen Gaardholm

Advokatfullmektig

Telefon: +47 55 55 92 00
Mobil: +47 479 02 945
E-post: nkg@rblaw.no

Nora Kittelsen Gaardholm ble uteksaminert fra Universitet i Bergen med en master i rettsvitenskap våren 2019. Tittelen på masteroppgaven var «Den europeiske menneskerettsdomstolens vurdering av den potensielle psykiske belastningen ved særlig langvarig isolasjon i lys av EMK art. 3.» Hun tok spesialemnene Politirett og Påtalerett høsten 2018 ved Universitet i Bergen. Høsten 2019 tok hun spesialemnet Grunnleggende selskapsrett, også dette ved UiB.