Ingse Narvestad Fatnes

Advokat - Permisjon

Telefon: +47 55 55 92 00
Mobil: +47 944 99 744
E-post: inf@rblaw.no

Ingse Narvestad Fatnes er i permisjon frem til høsten 2021.

Fatnes har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvorav ett semester er tatt ved Renmin University of China. Tittelen på masteroppgaven var «Kan Høyesterett ta feil? Og hvordan skal en rettsanvender forholde seg til dette?». I tillegg har hun tatt spesialemnene Grunnleggende selskapsrett og Grunnleggende arbeidsrett ved Universitetet i Bergen.