Prosedyre, Forhandling og Tvisteløsning

Vi bistår våre klienter gjennom prosedyre, forhandlinger og tvisteløsning på alle våre fagfelt. Firmaet har lang og omfattende erfaring fra forhandlingsprosesser i næringslivet, voldgiftssaker, utenrettslig mekling og sakførsel for de ordinære domstoler.

Kontaktpersoner