Nyheter 1

Nyheter

Ny skattereform

Ny skattereform – kan vi forvente vesentlige endringer i skatte- og avgiftsreglene? Regjeringen satte 18. juni 2021 ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig…

Les mer

Book release by Tormod Torvanger

We are glad to announce that the publication «Access to the Norwegian tonnage tax system» by Tormod Torvanger now is available at https://lnkd.in/dMy8xZ5.

Les mer

Ny lov om rekonstruksjon

Norge har i mange år savnet et godt regelverk for å bistå bedrifter til å overvinne økonomiske problemer. Skiftende regjeringer har ikke tatt oppfordringene fra…

Les mer