Nyheter 3

Nyheter

Advokat/Advokater

Vi ønsker å knytte til oss en eller flere dyktige advokater med forretningsjuridisk bakgrunn, enten i kontorfellesskap eller som nye partnere.

Les mer

Ny skattereform

Ny skattereform – kan vi forvente vesentlige endringer i skatte- og avgiftsreglene? Regjeringen satte 18. juni 2021 ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig…

Les mer

Book release by Tormod Torvanger

We are glad to announce that the publication «Access to the Norwegian tonnage tax system» by Tormod Torvanger now is available at https://lnkd.in/dMy8xZ5.

Les mer