Aktuelt 1

Aktuelt

Aktuelt 2

Advokat Øyvind Grøneng har trådt inn i partnerskapet

Vi har gleden av å meddele at advokat Øyvind Grøneng har trådt inn i partnerskapet i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA. Advokat Grøneng har ti års erfaring som advokat med spesialisering…

Les mer

Aktuelt 3

Advokat/Advokater

Vi ønsker å knytte til oss en eller flere dyktige advokater med forretningsjuridisk bakgrunn, enten i kontorfellesskap eller som nye partnere.

Les mer

Aktuelt 4

Skipsfart og utslippskrav – decarbonisation

Imo og EU Den globale skipsfarten står for ca. 3 % av verdens Co2 utslipp. Det er ikke en spesielt stor andel, men bryter man de totale utslippene på enkeltsektorer, blir alle små. Det er derfor…

Les mer

Aktuelt 5

Skattelovens rederibeskatningskapittel

Tormod Torvanger bidrar med kommentarer til skattelovens rederibeskatningskapittel i Karnov Lovkommentar

Les mer

Aktuelt 6

Lunsjseminar

Lunsjseminar 28. OKTOBER 2021 – BRADBENKEN 1, BERGEN KL. 12.00-13.30 Tema: Offentlige anskaffelser – poengsetting Seminaret vil behandle poengsetting på kvalitative kriterier i lys av…

Les mer

Aktuelt 7

Ny skattereform

Ny skattereform – kan vi forvente vesentlige endringer i skatte- og avgiftsreglene? Regjeringen satte 18. juni 2021 ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet….

Les mer

Aktuelt 8

Book release by Tormod Torvanger

We are glad to announce that the publication «Access to the Norwegian tonnage tax system» by Tormod Torvanger now is available at https://lnkd.in/dMy8xZ5.

Les mer

Aktuelt 9

Gjeninnføring av arveavgift i 2021? Hva bør vurderes nå?

Ved Solberg-regjeringens inntreden i regjeringskontorene høsten 2013 hadde opphevelse av arveavgiften høy prioritet. Selv om avgiften de siste årene gav et beskjedent nettobidrag til staten, var…

Les mer

Aktuelt 10

Ny lov om rekonstruksjon

Norge har i mange år savnet et godt regelverk for å bistå bedrifter til å overvinne økonomiske problemer. Skiftende regjeringer har ikke tatt oppfordringene fra fagmiljøene om å forbedre…

Les mer

Aktuelt 11

Tormod Torvanger disputerte 20. MARS 2020.

Fredag 20. mars 2020 forsvarte advokat Tormod Torvanger ved vårt kontor sin avhandling «Access to the Norwegian tonnage tax system» for graden philosophiae doctor (PhD).

Les mer

Aktuelt 12

Arbeidsrett

Endring i reglene for varsling i arbeidsmiljøloven – presiseringer og skjerpende plikter for arbeidsgiver. Den 1. januar 2020 trådte det i kraft endringer i arbeidsmiljølovens kapittel 2 A om…

Les mer

Aktuelt 13

Offentlige anskaffelser

Mislighold av tidligere kontraktsforhold som avvisningsgrunn. I sak C-267/18 av 3. oktober 2019 vurderer EU-domstolen vilkårene for å avvise tilbydere som tidligere har misligholdt kontrakter med…

Les mer

Aktuelt 14

Advokat Lars Kokkin Christiansen har trådt inn i partnerskapet

Vi har gleden av å meddele at advokat Lars Kokkin Christiansen har trådt inn i partnerskapet i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA. Advokat Christiansen har femten års erfaring fra…

Les mer