Aktuelt 1

Aktuelt

Aktuelt 2

Time charter parties and war clauses

Time charter parties and war clauses The ongoing and tragic war in Ukraine is a reminder that war clauses can be brought alive on short notice. The war is ongoing with increased efforts on both sides…

Les mer

Aktuelt 3

Skattelovens rederibeskatningskapittel

Tormod Torvanger bidrar med kommentarer til skattelovens rederibeskatningskapittel i Karnov Lovkommentar

Les mer

Aktuelt 4

Offentlige anskaffelser

Mislighold av tidligere kontraktsforhold som avvisningsgrunn. I sak C-267/18 av 3. oktober 2019 vurderer EU-domstolen vilkårene for å avvise tilbydere som tidligere har misligholdt kontrakter med…

Les mer

Aktuelt 5

Skipsfart og utslippskrav – decarbonisation

Imo og EU Den globale skipsfarten står for ca. 3 % av verdens Co2 utslipp. Det er ikke en spesielt stor andel, men bryter man de totale utslippene på enkeltsektorer, blir alle små. Det er derfor…

Les mer

Aktuelt 6

Defensiv forsering – Ny dom fra Høyesterett

Høyesterett avsa 24. mars 2023 dom om rammene for entreprenørens rett på såkalt defensiv forsering ved avslag på krav om fristforlengelse. Saken sprang ut av en tvist mellom Backe Stor-Oslo som…

Les mer

Aktuelt 7

Ny lov om rekonstruksjon

Norge har i mange år savnet et godt regelverk for å bistå bedrifter til å overvinne økonomiske problemer. Skiftende regjeringer har ikke tatt oppfordringene fra fagmiljøene om å forbedre…

Les mer

Aktuelt 8

Tormod Torvanger disputerte 20. MARS 2020.

Fredag 20. mars 2020 forsvarte advokat Tormod Torvanger ved vårt kontor sin avhandling «Access to the Norwegian tonnage tax system» for graden philosophiae doctor (PhD).

Les mer