Aktuelt 1

Aktuelt

Aktuelt 2

Defensiv forsering – Ny dom fra Høyesterett

Høyesterett avsa 24. mars 2023 dom om rammene for entreprenørens rett på såkalt defensiv forsering ved avslag på krav om fristforlengelse. Saken sprang ut av en tvist mellom Backe Stor-Oslo som…

Les mer

Aktuelt 3

Advokat Øyvind Grøneng har trådt inn i partnerskapet

Vi har gleden av å meddele at advokat Øyvind Grøneng har trådt inn i partnerskapet i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA. Advokat Grøneng har ti års erfaring som advokat med spesialisering…

Les mer

Aktuelt 4

Skipsfart og utslippskrav – decarbonisation

Imo og EU Den globale skipsfarten står for ca. 3 % av verdens Co2 utslipp. Det er ikke en spesielt stor andel, men bryter man de totale utslippene på enkeltsektorer, blir alle små. Det er derfor…

Les mer