advokatfirma

Fagspesialister på Bryggen siden 1984

Aktuelt

Offentlige anskaffelser

Mislighold av tidligere kontraktsforhold som avvisningsgrunn. I sak C-267/18 av 3. oktober 2019 vurderer EU-domstolen vilkårene for å avvise tilbydere…

Les mer