advokatfirma

Fagspesialister på Bryggen siden 1984

Aktuelt

Offentlige anskaffelser

Mislighold av tidligere kontraktsforhold som avvisningsgrunn. I sak C-267/18 av 3. oktober 2019 vurderer EU-domstolen vilkårene for å avvise tilbydere…

Les mer

Arbeidsrett

Endring i reglene for varsling i arbeidsmiljøloven – presiseringer og skjerpende plikter for arbeidsgiver. Den 1. januar 2020 trådte det…

Les mer