Aktuelt

Ny skattereform – Kan vi forvente vesentlige endringer i skatte- og avgiftsreglene?

Regjeringen satte 18. juni 2021 ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet.  Bakgrunnen for nedsettelsen av utvalget er NOU 2021:4 Norge mot 2025 og Perspektivmeldingen 2021. Vårt skattesystem er under press, blant annet knyttet til: Aldringen av befolkningen og behovet for å få flere i arbeid. Utviklingen i produktivitetsveksten og konkur­ran­se­kraften […]
Les saken 27.07.2021

Book release by Tormod Torvanger: Access to the Norwegian tonnage tax system

We are glad to announce that the publication «Access to the Norwegian tonnage tax system» by Tormod Torvanger now is available at https://lnkd.in/dMy8xZ5. This is an analysis of the vessel-related qualification criteria of the Norwegian tonnage tax system in an international perspective, which deals both with the requirements to schemes of this nature applicable under EU/EEA […]
Les saken 27.10.2020

Gjeninnføring av arveavgift i 2021? Hva bør vurderes nå?

Ved Solberg-regjeringens inntreden i regjeringskontorene høsten 2013 hadde opphevelse av arveavgiften høy prioritet. Selv om avgiften de siste årene gav et beskjedent nettobidrag til staten, var symboleffekten av å fjerne avgiften stor. Tilsvarende – om den rødgrønne bølgen varer frem til valget i 2021, er det ikke usannsynlig at avgiften kan bli gjeninnført. Flere av […]
Les saken 16.07.2020

Ny lov om rekonstruksjon

Norge har i mange år savnet et godt regelverk for å bistå bedrifter til å overvinne økonomiske problemer. Skiftende regjeringer har ikke tatt oppfordringene fra fagmiljøene om å forbedre reglene om gjeldsforhandlinger i konkurslovens første del. Krisen forårsaket av koronaviruset (Covid-19) har endret dette og regjeringen la 15.04.2020 frem forslag til en ny rekonstruksjonslov (midlertidig […]
Les saken 23.04.2020